Hvad søger du?

Comcare og kommunerne

IT til det Offentlige er en særlig kompetence som Comcare har mange års erfaring med, og vi tilbyder adskillige software- og serviceløsninger, der alle er med til at effektivisere og optimere den offentlige forretning.
Comcare har over 16 års erfaring med udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunale it-systemer

Til kommunerne leverer Comcare primært indkøbs- og udbudsrelaterede softwareløsninger samt digitale løsninger til forsikringsområdet. Vi har blandt andet specialiseret os i løsninger, der understøtter kommunernes fokus på effektiv indkøbsstyring med f.eks. 
CC Rakat. 

På udbudsområdet bidrager Comcare også med digitale løsninger, herunder CC Management Tender Planning, der kan omsætte det tiltagende styringsfokus i indkøbs- & udbudsafdelingen til konkrete resultater. Et stærkt værktøj er desuden CC Management Contracts, der hjælper den kontraktansvarlige med at holde styr på hele forretningen bag alle igangværende og kommende kontrakter. 

I forsikringsafdelingen er digitaliseringen også i højeste grad på dagsordenen. Her kan Comcare bidrage til bedre og mere effektiv administration - og løfte fagligheden gennem stærke digitale styringsredskaber. 
 
Til IT området leverer vi platformen CC Rakat kombineret med CC Integration​, der er omdrejningspunktet for samhandel mellem ansatte i kommunen og IT afdelingens helpdesk løsning. Det betyder én indgang til den enkelte ansattes forløb sikrer at ressourcerne bruges dér, hvor de gør størst gavn.
 
Se flere af Comcare´s mange løsninger og services til kommunerne herunder.