Hvad søger du?

Comcare og regionerne

Med en helt unik offentlig viden kan Comcare tilbyde regionerne flere løsninger som tilgodeser de behov regionerne i dag har på kontrakt- og indkøbsområdet. Det seneste år har budt på frugtbart samarbejde med Region Midt, og Comcare satser nu endnu stærkere på området.
Filosofien bag alle systemer vi udvikler er "frihed til kunden". Comcare er eksperter i at være lydhøre for kundens behov.

I dag leverer Comcare en samlet kontrakt- og indkøbsstyringsløsning til bl.a. Region Midt. Dertil har Comcare en vigtig løsning til regionerne i CC Management Tender Planning, der især adresserer behov inden for udbudsplanlægning, hvor der er omfattende effektiviseringsgevinster at hente.

På de integrationsmæssige områder kan Comcare´s CC Integration samtidig hjælpe regionerne med at få enderne til at mødes i form af nuværende backend- og frontend løsninger. Dermed opnår organisationen fuld nytteværdi af allerede implementerede løsninger og samspillet med ny teknologi og arbejdsmetoder.

Derudover er der stort potentiale i løsninger som CC Management Tender Planning, der samler alle igangværende og kommende udbud og fremmer effektiv brug af regionens ressourcer.

Se flere af KMD's mange løsninger og services til regionerne herunder.​