Hvad søger du?

Haderslev Kommune effektiviserer med Comcare

Haderslev Kommune var blandt de første kommuner til at vælge den fuldautomatiserede snitflade mellem de over 500 varekataloger og SKI-aftaler i CC Management og den SAS-baserede indkøbsanalyse.
Det sker nærmest ved et tryk på én knap, at vi opdaterer vores system til indkøbsanalysen med de faktiske priser.

Integration og samspil er nøgleordene

Haderslev Kommune menes at have et effektiviseringspotentiale på indkøbsområdet på op mod 20 mio. kr. over 3-4 år, og integrationen mellem Comcare, Valcon og SAS Institute skal således sikre maximalt udbytte af kommunens midler.

Når kommunen vælger at sætte sejl ind i forhold til indkøbsområdet, er det på baggrund af en årlig indkøbssum på ca. 700 mio. kr., som Haderslev naturligvis ønsker at bruge så effektivt som muligt.

Økonomisk konsulent Henrik Rantala Nielsen forklarer, at kommunens setup fungerer således, at Comcares CC Management automatisk forsyner afdelingen med leverandørernes opdaterede varekataloger, som
automatisk overføres til deres indkøbsportal, og som desuden integrerer med SAS Indkøbsanalyse.

Tidsmæssige og økonomiske besparelser

Den IT-mæssige integration mellem de elektroniske varekataloger i CC Management og SAS Indkøbsanalyse vil resultere i en klar tidsbesparelse, fordi arbejdsgangen nu er enkel og overskuelig.

"Det sker nærmest ved et tryk på én knap, at vi opdaterer vores system til indkøbsanalysen med de faktiske priser. Tidligere måtte vi arbejde manuelt og jonglere rundt med regneark. Det var uproduktiv arbejdstid, som vi skulle overstå for at lave analyser og skabe effektiviseringspotentialer. Nu kan vi gå mere direkte i gang med vores egentlige opgave," udtaler Henrik Rantala Nielsen om samspillet mellem Comcare og SAS Institute.

Effektiviseringen skal gavne borgerne i Haderslev

Fakta omkring Haderslev Kommunes indkøbshistorik viser, at kommunen årligt modtager mere end 125.000 fakturaer med over 900.000 varelinjer, og det er utopi at tro, at indkøbere og analytikere kan gennemskue dette komplekse billede. Den fulde gennemsigtighed i forhold til indkøbene, man opnår gennem foreningen og kombinationen af treenigheden mellem CC Management, SAS indkøbsanalyse og Valcon, og det bliver spændende at følge udviklingen og ligeledes se, hvor mange kommuner der følger trop i jagten på at skabe mere
værdi for borgerne.

Ønsker i også at få en fuldautomatisk løsning med CC Management? Kontakt Comcare Salg for mere information.

Klik her for at læse PDF