Hvad søger du?

Enkel tilgang til arbejdsskader

Når en medarbejder har været udsat for en arbejdsulykke, har du ikke brug for at skulle slås med et bureaukratisk system. CC Insurance Injuries lader dig indberette arbejdsulykken i et velkendt system, så du kan koncentrere dig om din medarbejder.

Ved arbejdsulykker med personskade kan brugeren indberette skaden til Arbejdsskadestyrelsen og Easy, som er Arbejdstilsynets elektroniske system til anmeldelse af arbejdsulykker. 

Anmeldelsen bliver ikke som standard sendt direkte til Easy, men til en udvalgt administrator i organisationen, som tager stilling til, om skaden skal sendes til Easy. Dette sikrer blandt andet, at anmeldelsen registreres korrekt i kommunens statistikker. 

Kontakt

Vil du vide mere? Hør fx om vores nuværende kunder, som allerede benytter systemet, og hvor hurtigt jeres organisation kan få et værktøj, der understøtter jeres forretningsmål.

Kontakt os på: salg@comcare.dk

Du kan også læse mere om de øvrige moduler i CC Insurance ved at klikke på dem i højre side.

CC INSURANCE løsninger