Hvad søger du?

Forsikringsbehandling

Det er enkelt at integrere når standard-snitflader er tilgængelige. CC Insurance leveres med en indbygget standard-snitflade. Det giver større sammenhæng og større frihed.

Enkle og brugbare snitflader

CC Insurance leveres med en indbygget standard-snitflade, der gør det enkelt at integrere CC Insurance med andre it-systemer. Det gør, at processen med at integrere til andre løsninger, er hurtig og smidig, da der allerede foreligger en åben og dokumenteret snitfalde i CC Insurance.


Arbejdsskadestyrelsen

Der er allerede etableret integration til eksempelvis arbejdsskadestyrelsens it-system EASY, til indberetning af arbejdsskader. Det gør det smidigt og enkelt at have et samlet overblik over alle arbejdsskader, uden at man som bruger skal ind i flere forskellige systemer.

Serviceplatformen

CC Integration indeholder også snitflade fra f.eks. CC Insurance til Serviceplatformen, der dermed muliggør enkel opkobling til CPR / CVR registeret. Integrationen tager højde for kundens allerede indgåede abonnementer med serviceplatformen. Dermed opnår kunden en besparelse i form af at ikke skulle betale for flere løsninger.

Dokument- og journaliseringssystemer

CC Integration giver også mulighed for en integration på forsikringsområdet, til forskellige dokument- og journaliseringssystemer.

Det kunne f.eks. være:

_SBSYS

_ACADRE

_KMD Sag

CC INTEGRATION løsninger