Hvad søger du?

Den enkle og effektive løsning

Comcares e-handelskoncept forenkler den daglige arbejdsgang i mange danske offentlige og private virksomheder, hvilket giver store administrative besparelser.

Effektive indkøb starter med overblik. At købe ind er normalt noget som bare skal overstås i en fart. Derfor kan det være svært at gennemskue de indkøbsmønstre, organisationen har. Indkøbene foregår derfor ikke rationelt, og man opnår måske ikke altid de rigtige priser.

Uanset organisationens størrelse er brugervenlighed en altafgørende faktor for succes med elektronisk handel. CC Rakat er udviklet i et tæt samarbejde med de faktiske brugere. Sådan opnås den bedst tilgængelige platform for både almindelige- og superbrugere, fordi netop brugernes behov er sat i fokus.

CC Rakat er fuldt integreret med en lang række økonomisystemer - både inden for det offentlige og private. Med CC Rakat kan hele flowet fra bestilling til betaling ske i én og samme platform, uden at brugerne skal navigere mellem flere systemer.

CC Rakat tilbyder den enkelte virksomhed et komplet system til aftalestyring, indkøb og betaling, hvor alle dele af processen foregår automatisk - fra bestilling og betaling til levering og fakturering. Modulerne kan kombineres sammen eller hver for sig.

Comcare kan med sin enkle og brugervenlige softwareløsning hjælpe dig med at forbedre din virksomheds elektroniske hverdag. Læs om de enkelte moduler under punktet løsninger, eller klik på modulerne nedenfor.