Hvad søger du?

Centrale processer automatiseres

Med loven om offentlig betaling, der dikterer, at alle offentlige myndigheder skal kunne modtage fakturaer og andre bilag elektronisk, er det elektroniske flow i fokus mere end nogensinde før.
Fleksibel opsætning af regler for bilagshåndtering sikrer overholdelse af regulativer og kvalitet i betalingen.

Digitaliserede arbejdsprocesser betyder færre og kortere arbejdsgange. Der er flere centrale processer, der automatiseres i CC Rakat f.eks. bilagshåndteringen i CC Rakat Invoice. Det betyder bl.a. en fordelagtig automatisering af bilagsprocessen, som indeholder:

  • Fleksibel opsætning af regler for workflow til bilagshåndteringen
  • Overblik over, hvilke regninger der er klar til betaling, afventer betaling, mm.
  • Adgang til de data fra økonomisystem; centrale og decentrale kontoplaner 

Automatisering af bilagsprocessen

Brugeren har mulighed for en fleksibel opsætning af regler for de forskellige handlinger i workflow til bilagshåndteringen, der dels sikrer overholdelse af regnskabsregulativerne og dels sikrer kvalitet i betalingen. Der opnås let et samlet overblik over, hvilke regninger, der er klar til betaling, samt hvilke regninger, der mangler at blive betalt, og hvorfor de ikke er betalt.

Systemet understøtter bl.a. følgende prokuraregler:

  • En eller flere godkendere
  • Definerede konteringsrettigheder 
  • Administration af prokura for godkendelsesgrupper.
  • Prokura pr. fakturatype og beløb
  • Manuel angivelse af godkendere i de tilfælde, hvor godkender ikke kan findes automatisk.
  • Sekventielle eller parallelle godkendelser: en faktura kan opdeles, så forskellige linjer godkendes af forskellige personer.
  • Ordre & Fakturamatch

Fakturamatch tager selvfølgelig udgangspunkt i den aktuelle varemodtagelse på den afgivne ordre på varekatalog eller e-rekvisition. Kravet er, at kontering er foretaget på den enkelte ordre. Kontering kan ændres på ordren, indtil varemodtagelsen er foretaget. Herefter er konteringen låst, så et fakturamatch kan ske, når den aktuelle faktura er modtaget.

Er der ikke foretaget varemodtagelse i systemet, når fakturaen er ankommet, afventer denne faktura en varemodtagelse, hvorefter den pågældende faktura betales automatisk.

Modtager indkøberen en faktura, hvor der foreligger en elektronisk ordre med besked om manglende varemodtagelse, vil brugeren modtage en e-mail om, at der skal foretages en varemodtagelse således, at fakturamatch kan finde sted.

Ønsker du at høre nærmere om CC Rakat Invoice?

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information på telefon:
7025 0125 eller mail: salg@comcare.dk

CC RAKAT løsninger