Hvad søger du?

Hvorfor Comcare

Vi brænder for at drive digitaliseringen af e-handel og kontraktstyring. Derfor udvikler vi e-procurement løsninger, som gør din hverdag nemmere.
Derfor er RakatX platformen bygget intelligent og ved hjælp af machine learning!

Vi skaber fremtidens løsninger!

For os er der ingen tvivl. Arbejdet med kunstig intelligens er vejen fremtidens it-løsninger. Data er alt. Jo mere data vi har, jo mere kan vi automatisere med machine learning og robotteknologi, og fjerne de manuelle processer, som er tidskrævende i hverdagen. På den måde kan vi hjælpe og skabe værdi for dig, som bruger, og du kan bruge tiden på det, der virkelig tæller for dig og din virksomhed; din kerneopgave.

Vi skaber fremtidens løsninger. Derfor er RakatX platformen bygget intelligent og ved hjælp af machine learning, forenkler og effektiviserer den arbejdsgange og processer, og skaber derfor store administrative tidsbesparelser. Resultater, som også kan ses og mærkes på bundlinjen.

Brugerinddragelse

For at udvikle de mest brugervenlige e-procurement løsninger har vi brug for yderligere hjælp. Den menneskelige feedback. Derfor udvikler vi vores indkøbsløsning og kontraktstyring i samarbejde med vores brugere. Brugerinddragelse ligger dybt i vores dna. Faktisk blev Rakat udviklet på baggrund af et kundeønske om et system, som endnu ikke var til. Vi gik i gang og det resultat, 20 år senere, er nu blevet til RakatX.

Løsningen er derfor noget vi skaber sammen. Vi lytter til vores brugere. RakatX er til for brugerne, og derfor også udviklet i tæt samarbejde med brugerne. 

For hvem kender systemet bedre, end vores brugere?

 

Kundecases