Hvad søger du?

Forsikring gjort enkelt

Insurance hjælper kommunens forsikringsansvarlige med at frigive ressourcer. Platformen sikrer, at alle brugere altid har adgang til deres aktuelle forsikringsforhold. De er ikke længere gemt i tekstdokumenter og regneark hos administratorerne.

Fleksible løsninger til din kommune

Denne effektivisering sker blandt andet på administration, herunder forsikringsområdet, i den enkelte kommune.

- er din kommune overforsikret eller underforsikret?

- har din kommune det totale overblik over alle forsikringer - både eksterne og interne?

- er sagsbehandlingen for kommunens afdelinger nem og brugervenlig?

- er kernen i jeres risikostyring forebyggelse?

Det bedst mulige beslutningsgrundlag

Insurance er et komplet, modulopbygget system, som er udviklet i tæt samarbejde med flere af Danmarks største kommuner, for at sikre et skræddersyet system til kommunernes behov. Du kan læse mere om de forskellige moduler i Insurance ved at klikke ind på modulerne nedenfor. 

Basic

Styringen af kommunens forsikringer er en vigtig og kompleks opgave, der typisk trækker betydelige ressourcer i organisationen; vedligeholdelse af regneark og tekstdokumenter, dokumentation og revision. Med CC Insurance Basic får du central og effektiviseret forsikringsstyring på tværs af organisationen, overskuelig risikostyring og forsikringsoverblik og en lang række andre fordele. 

CCI Basic er grundmodulet i Insurance-suiten. Vil du andet og mere end at administrere organisationens forsikringer, har du fuld fleksibilitet til at udbygge din forsikringsstyring med tillægsmodulerne Claims, der lader dig styre skadeanmeldelser, Cases, der lader dig sagsbehandle forsikringssager, samt Injuries, hvor du kan behandle arbejdsskader. 

Claims

I Insurance Claims kan brugerne anmelde skader direkte, og skadesanmeldelsen kan herefter følges i systemet. Brugeren kan se hele flowet fra sagen er registreret, til den afventer sagsbehandling.

Superbrugerne får en fyldestgørende sagsbehandling på den enkelte sag med mulighed for at tilføje nye dokumenter, sende sagen videre med tilhørende dokumenter, oprette skabeloner og meget mere. 

Cases

Når skaden er sket, kan brugerne aktivt følge sagsbehandlingen i sin egen hændelseslog, og kan dermed kommunikere direkte med sagsbehandleren i CC Insurance. Dette giver det fulde overblik over den enkelte sag. 

Digital skadeanmeldelse

Brugerne kan anmelde skader direkte i CC Insurance, og anmeldelsen kan herefter følges i systemet. Brugeren kan se hele flowet, fra at sagen er registreret, til den afventer sagsbehandling. 

Superbrugeren bliver adviseret og skadesanmeldelsen optræder på superbrugerens to-do-liste. Anmelder kan i sit kundeoverblik følge sagen, og se når sagsbehandlingen går i gang og afsluttes. 

Injuries​

Ved arbejdsulykker med personskade kan brugeren indberette skaden til Arbejdsskadestyrelsen og Easy, som er Arbejdstilsynets elektroniske system til anmeldelse af arbejdsulykker. 

Anmeldelsen bliver ikke som standard sendt direkte til Easy, men til en udvalgt administrator i organisationen, som tager stilling til, om skaden skal sendes til Easy. Dette sikrer blandt andet, at anmeldelsen registreres korrekt i kommunens statistikker. 

 

Kontakt

Vil du vide mere? Hør fx om vores nuværende kunder, som allerede benytter systemet, og hvor hurtigt jeres organisation kan få et værktøj, der understøtter jeres forretningsmål. 

Kontakt os på: salg@comcare.dk

Du kan også læse mere om de øvrige moduler i CC Insurance ved at klikke på dem i højre side.