Hvad søger du?

Hvorfor e-handel?

Opnå store besparelser med e-handel ved at indkøbe på aftalerne!
Digitale løsninger reducerer tidsforbruget!

Der er både økonomiske gevinster og tidsbesparelser at hente ved at benytte en indkøbsløsning. E-handel er for alvor stået igennem i Danmark og den samlede beløb stiger for hvert år. Der er også mange fordele ved e-handel.

Omkostningerne, der er forbundet med enten et fysisk indkøb eller via forskellige websites, er ofte fordoblet i forhold til indkøb via en indkøbsløsning. Når man samler sin volume hos færre leverandører sikrer det langt bedre priser på varerne, og ligeledes på gebyr samtidig med det øger din compliance. 

Fordele ved en indkøbsløsning:

  • Effektivisering og automatisering af manuelle processer
  • Øgning af compliance
  • Bedre leverandøraftaler og priser
  • Kontraktstyring giver overblik over eksisterende kontrakter
  • Kontraktstyring sætter fokus på kontraktens cyklus og hvordan størst udbytte opnås
  • Digitale løsninger reducerer tidsforbruget og dermed udgifterne til de manuelle processer (transaktionsomkostninger), der er forbundet med indkøbet
  • Klare retningslinjer for e-handel skaber tryghed hos medarbejderne

 

Overvejer du at investere i en indkøbsløsning?

Læs mere om RakatX Inkøb og hvilken værdi den giver. 

Se videoen om e-handel: