Hvad søger du?

RakatX Kontraktstyring

Hvor skal man lægge sit fokus, når man styrer mange kontrakter? Kontrakten med den højeste omsætning? Kontrakten med flest brugere? Eller kontrakten, som er mest kritisk?

Med RakatX Kontraktstyring har vi skabt noget helt nyt, som ikke tidligere er set i et kontraktstyringsværktøj.

Med flere og flere arbejdsopgaver kan det være svært at prioritere sine ressourcer på netop de kontrakter, som skal være i fokus i jeres virksomhed. RakatX Kontraktstyring hjælper dig med at følge kontraktens livscyklus og dens generelle helbred. Det skaber stor værdi, og der er store gevinster at hente, som direkte påvirker din bundlinje.

RakatX Kontraktstyring automatiserer og effektiviserer manuelle processer og administrative funktioner, og skaber derfor tidsbesparelser i hverdagen, så du kan have fokus på din kerneopgave.

Uanset hvilken type virksomhed du har, med mange eller få ansatte, giver RakatX Kontraktstyring et godt overblik over eksisterende kontrakter, og peger meget præcist på, hvordan størst udbytte kan opnås. Løsningen er dynamisk og skalerbar, og kan derfor tilpasses enhver virksomheds behov.

RakatX Kontraktstyring giver f.eks. mulighed for:

 • Risikostyring af kontrakter på både strategisk og operationelt niveau
 • Segmentering kan sættes efter kontraktsum, risikoprofilering, politisk bevågenhed, økonomisk risiko, leveringssikkerhed, ydelsens kompleksitet m.m.
 • Synliggørelse af, hvor I skal lægge jeres fokus og ressourcer i kontraktstyringsarbejdet
 • Segmenteringsværktøjet er dynamisk og kan tilpasses den enkelte organisation efter behov
 • Hændelses flow, som følger organisationens tempo
 • Aktivitetsplaner på den enkelte kontrakt i det givne segment
 • Målinger på kontraktens helbred og opsætning af KPI`er
 • Udarbejdelse af handlingsplaner for de forskellige segmenter
 • Mulighed for overvågning af aktiviteter og handlingsplaner på ledelsesniveau
 • Notifikationer ved kontraktens udløb, behov for opfølgning, direkte kontakt til dine leverandører
 • Direkte integration til Outlook
 • Håndtering af komplekse opsætninger på tværs af afdelinger

Og meget meget mere.

Integration med indkøbsanalyse
De økonomiske gevinster indhentes ved controlling, compliance og systematisk priskontrol. Derfor vil vi altid anbefale en integration til et indkøbsanalysesystem. Det kan skabe yderligere besparelser, da kontraktstyringen allerede er fyldt op med en masse data fra leverandørerne og nemt kan nemt integreres med indkøbsanalysesystemet. Det gør det nemmere for dig at gennemføre dagsaktuelle priskontroller og giver skarpere data til at optimere jeres indkøb. 

RakatX Kontraktstyring kan integreres med de fleste snitflader, formater og andre analyseværktøjer. 


Dokument- og journaliseringssystemer
RakatX Kontraktstyring giver også mulighed for en integration til forskellige dokument- og journaliseringssystemer. Det kunne f.eks. være:
_SBSYS
_ACADRE
_KMD Sag


Det siger vores kunder
Henrik Rantala Nielsen, Haderslev Kommune udtaler om samspillet mellem Comcare og KMD Indkøbsanalyse:

"Det sker nærmest ved et tryk på én knap, at vi opdaterer vores system til indkøbsanalysen med de faktiske priser. Tidligere måtte vi arbejde manuelt og jonglere rundt med regneark. Det var uproduktiv arbejdstid, som vi skulle overstå for at lave analyser og skabe effektiviseringspotentialer. Nu kan vi gå mere direkte i gang med vores egentlige opgave".

Vil du høre mere om vores kontraktstyring? Så lad os tage et uforpligtende møde. 

Kontakt os på salg@comcare.dk eller 7025 0125

Kundecases