BILAGSBEHANDLING

Digitale bilag skal være en automatisk arbejdsgang og ikke et forstyrrende element

Det digitale flow skal hænge sammen på tværs af arbejdsprocesser. Det kræver åbenhed og integration. Digitaliserede arbejdsprocesser betyder færre og kortere arbejdsgange. Der er flere centrale processer, der automatiseres i RakatX bilagsbehandling.

Automatisering af bilagsprocessen
RakatX automatiserer bilag på en ny måde for, at give brugeren en fleksibel opsætning af regler for de forskellige handlinger i workflowet, der dels sikrer overholdelse af regnskabsregulativerne, men også sørger for kvalitet i betalingen. Du kan nemt få et samlet overblik over, hvilke bilag robotten ARTY automatisk har betalt, samt hvilke bilag der kræver en manuel proces.

Løsningen understøtter blandet andet:

  • Automatisk kontering
  • Automatisk ordre & faktura match
  • Færre kontroller med anvendelse af machine learning
  • Administration af prokura på mange niveauer
  • Administration af regler på mange niveauer
  • Definerede konteringsrettigheder direkte fra økonomisystemet
  • Sekventielle eller parallelle godkendelser: en faktura kan opdeles, så forskellige linjer godkendes af forskellige personer
  • Fuld integration til dit økonomisystem

Og meget mere.

AUTOMATISKE PROCESSER

Machine learning automatiserer og holder styr på processerne og øger dermed din compliance.

SØG PÅ TVÆRS

Søgningen foregår på tværs af modulerne og søger ikke kun i faktura, men også i kontrakterne, bilag m.m.

FAVORITSØGNINGER

Dine oftest benyttede søgninger inden for emner eller specifikke områder kan gemmes, så du nemt kan få adgang til det.

FAKTURA ROBOT

Mulighed for integration til f.eks. Enversion eller KMD Letbetaling således at du får udnyttet det fulde potentiale.

Kan RakatX robotten ARTY hjælpe med fakturamatch? Og hvordan samarbejder ARTY med f.eks. Kaunt fra Enversion?

Fakturamatch med ARTY
Fakturamatch tager som udgangspunkt højde for den aktuelle varemodtagelse på de afgivne ordre. Men i RakatX vil vi skabe en åbenhed mod de bedste platforme på markedet, indenfor netop robotteknologi og machine-learning. Sammen er vi stærke, og kan på denne måde tilbyde dig den mest optimale løsning.

Hvis varemodtagelse mangler
Enten er varemodtagelsen foretaget automatisk eller manuelt. Konteringen er i mange tilfælde også foretaget automatisk. Er der ikke foretaget automatisk eller manuel varemodtagelse i løsningen, når fakturaen ankommer, afventer denne faktura at det sker, hvorefter den pågældende faktura betales automatisk. Brugeren bliver altid orienteret, når der skal ske en manuel proces.

Integration imellem RakatX og Enversion eller KMD
Kravene til større effektivitet og bedre service får både private og offentlige virksomheder til at efterspørge IT-systemer, der kan integreres. Jo højere grad af integration, jo bedre kan virksomheden lave sammenhængende og enkle processer, og dermed forbedre arbejdsgangen.

RakatX integrerer med automatiske bilagsbehandlingsløsninger. Vi tror på, at åbenhed skaber den bedste platform. Sammen med andre eksperter på området, står vi stærkere end de fleste. Derfor tilbyder vi med RakatX integration til Enversion Kaunt samt KMD Letbetaling.

KONTRAKTSTYRING

KATALOGSTYRING