KONTRAKTSTYRING 

Har du 100 % styr på alle dine kontrakter efter at de er blevet skrevet under?

Det kan hurtigt blive dyrt, hvis ikke at der er styr på kontrakterne. Derfor har vi udviklet RakatX kontraktstyring, som hjælper dig med at følge kontraktens livscyklus og dens generelle helbred.

Vi har udviklet en kontraktstyringssløsning, som hjælper dig med at bevare det fulde overblik over kontraktens livscyklus, og som synliggører, hvor du skal lægge dine prioriteter og ressourcer henne. Så du kan arbejde proaktivt med kontrakterne og få det fulde udbytte af dine leverandører og jeres samarbejde. 

Eksempel på områder RakatX Kontraktstyring kan løse:

 • Risikostyring af kontrakter på både strategisk og operationelt niveau
 • Segmentering kan sættes efter forskellige parametre
 • Synliggørelse af, hvor I skal lægge jeres fokus og ressourcer i kontraktstyringsarbejdet
 • Registrering af hændelser til løbende opfølgning
 • Aktivitetsplaner på den enkelte kontrakt i det givne segment
 • Målinger på kontraktens helbred og opsætning af KPI`er
 • Udarbejdelse af handlingsplaner for de forskellige segmenter
 • Mulighed for overvågning af aktiviteter og handlingsplaner på ledelsesniveau
 • Skræddersyede notifikationer efter dine behov og direkte dialog med dine leverandører
 • Direkte integration til Outlook
 • Håndtering af komplekse opsætninger på tværs af afdelinger
 • Kontraktskabeloner
 • Dokumentarkiv

Og meget mere..

Segmenteringsværktøjet giver dig nye måder at arbejde med dine kontrakter på!

Segmentering er et værktøj i RakatX kontraktstyring, som giver dig mulighed for at arbejde proaktivt med dine kontrakter. Segmenteringsværktøjet er dynamisk og kan sættes op efter flere parametre, som bliver tilpasset efter din organisations behov, ressourcer og ønsker.

Du kan segmentere dine kontrakter efter flere parametre:

RISIKOSTYRING
RISIKOPROFIL
POLITISK BEVÅGENHED
LEVERINGSSIKKERHED

Der er økonomiske gevinster at hente ved controlling, compliance og systematisk priskontrol.

Derfor vil vi altid anbefale en integration til et indkøbsanalysesystem. Det kan skabe yderligere besparelser, da kontraktstyringsløsningen allerede er fyldt op med en masse genbrugelige data, som nemt kan integreres med indkøbsanalysesystemet. Det gør det nemmere for dig at gennemføre dagsaktuelle rapporter og priskontroller, og giver skarpere data til at optimere jeres indkøb. RakatX Kontraktstyring kan integreres med de fleste indkøbsanalyse løsninger på markedet.

Hør Contract Manager Mette Korsgaard fortælle om, hvilke fordele segmenteringsværktøjet giver dig i dit arbejde med kontraktstyring

INDKØBSLØSNING

KATALOGSTYRING