PROJEKTSTYRING

Et brugervenligt og intuitivt værktøj, som gør det nemt at styre projekter og udbud

Et projekt kan både være komplekst og risikofyldt. Målsætninger skal realiseres og forventninger skal indfries. Med mange delmål og ansvarsområder kræver det effektiv tidsstyring.

RakatX Projektstyring giver dig det bedste værktøj til planlægning af din og dine kollegers arbejdsproces gennem alle faser af et projekt eller udbud, fra start til slut. Jo længere tid du arbejder med løsningen, des mere værdi giver det, da det optimerer og effektiviserer din estimering af tid i opgaven og planlægningen. Ved at afgrænse og underopdele projektets aktiviteter og leverancer yderligere, kan det medvirke til at det begrænser usikkerheds- og risikomomenter.

RakatX Projektstyring giver dig et hav af fordele:

 • Skræddersyede skabeloner, som er tilpasset jeres behov
 • Mulighed for at udnytte løsningens egne standardskabeloner for projekter og udbud
 • Gemme nye skabeloner med de ønskede delmål
 • Overblik over hvornår genudbud skal planlægges
 • Få det fulde overblik over ansvarsområder - projektdeling med kollegaer
 • Bedre dokumentation via upload af dokumenter i alle faser
 • Én samlet løsning på tværs af RakatX Kontraktstyring
 • Kvalificering af leverandører
 • Fuldt overblik med GANTT-diagram
 • Mulighed for skyggeprojekter, så du har det fulde sammenligningsgrundlag
 • Integration til Outlook
 • Udtrækning af rapporter

Og meget mere!

ANSVAR & OVERBLIK

Du får et nemt overblik over alle medarbejdere, der er tilknyttet til projektet og hvilke ansvarsområder de har.

DATA PÅ TVÆRS

Dataflowet imellem RakatX Kontraktstyring og RakatX Projektstyring, sker automatisk for at undgå dobbeltarbejde.

GANTT DIAGRAM

GANTT planlægningen hjælper med at skabe det fulde overblik over uddelegereret opgaver og ansvarsområder.

BRUG RESSOURCER RIGTIGT

Overblikket giver dig mulighed for at trække på intern viden og ressourcer på tværs af organisatoriske enheder.

Vi vil altid anbefale en integration til RakatX Kontraktstyring, da det skaber yderligere besparelser!

Hvis du benytter RakatX Projektstyring vil du have åbenlyse fordele ved samtidig at bruge RakatX Kontraktstyring. Det kan skabe yderligere besparelser, da RakatX Kontraktstyring allerede er fyldt op med en masse data, som automatisk kan benyttes, og nemt kan integreres med indkøbsanalysesystemet.

Det gør det nemmere for dig at gennemføre dagsaktuelle priskontroller og giver skarpere data til at optimere jeres indkøb. RakatX Kontraktstyring kan integreres med de fleste indkøbsanalyse løsninger på markedet.

BILAGSBEHANDLING

DYNAMISK INDKØB