Hvad søger du?

Ny UNSPSC kategorisering er på vej

Er du utilfreds med den UNSPSC kode, som du nødvendigvis skal vælge, da den ikke dækker over den reelle varekategori, så kan du være med til at påvirke en kommende ny udgave af UNSPSC.
29-02-2012

Comcare hjælper til

GS1 Denmark og Comcare vil gerne hjælpe dig med at stille ændringsforslag til den officielle version af UNSPSC, inden en ny version af UNSPSC på dansk bliver udarbejdet. På den måde kan du få dine behov for klassificering dækket, således de er med i den kommende danske version af UNSPSC, som skal anvendes en årrække frem i tiden.

Siden den aktuelle danske version af UNSPSC blev oversat, har UNSPSC udviklet sig meget. Mange nye commodities/varegrupperinger er kommet til, og der er i dag over 50.000 af slagsen at vælge imellem, mod knap 20.000 i den aktuelle danske version af UNSPSC. Mange uhensigtsmæssigheder er allerede rettet, men der kan stadig være udfordringer på dit produktområde.

Er det relevant for vores virksomhed?

80% af de nye koder der er kommet til er vedr. fødevarer og dyr, så med mindre man opererer i denne kategori, er der stort set ingen udvikling i en ny version, med mindre der er nogen som "bider til bollen" og melder yderligere udvidelse ind.

Hvis du ønsker at sikre dig, at du har mulighed for en let og korrekt klassificering, når den nye danske version af UNSPSC kommer, så skal du se, om du har nogen ændringsforslag i forhold til den nyeste engelske version af UNSPSC, version 14.08.01.

Den er vedhæftet i et brugervenligt regneark, hvor det er muligt at finde netop dit relevante segment og se på, hvordan strukturen er for det i dag. Der er ligeledes vedhæftet en vejledning til brug af regnearket.

Send derfor en e-mail til Thomas Meijer, tvm@comcare.dk og skriv minimum følgende:

  • Hvilken varekategori mangler du og i hvilken gruppe bør den indlægges (3'die niveau) XX XX XX 00. Forslaget til Commodity/kategorinavn må meget gerne være på engelsk, da forslaget skal stilles på engelsk.
  • Der skal beskrives en kort definition af, hvad varekategorien dækker. Definitionen skal ikke indeholde varekategorien. Definitionen giver "point" når forslaget skal vurderes. F.eks.

    Varekategori:
    Emhætte
    Definition: Mekanisk anordning over kogeplader til opsugning og bortledning af em.

Jo bedre dokumenteret forslag jo større er muligheden for, at dit forslag vil komme i betragtning. 

Der er deadline for input til nye UNSPSC koder/varekategorier den 31. marts 2012, så for at vi kan samle input skal vi have dit input senest mandag den 26. marts 2012. En ny UNSPSC forventes taget i brug ultimo 2013 / primo 2014.

Download Guideline for UNSPSC regneark

Download UNSPSC regneark ver. 14.08.01

For yderligere information:
Supportchef, Thomas Meijer
T: 7025 0125
M: 5370 1978
E: tvm@comcare.dk