Hvad søger du?

Comcare og SKI kvalitetssikrer E-Kataloger

Comcare A/S og SKI's samarbejde danner, i lyset af øget efterspørgsel efter totalintegration, rammerne omkring nogle systemløsninger, der absolut har fokus på kvalitetssikring af varekataloger, som vil komme brugerne såvel som leverandørerne tilgode.
29-10-2013

Solidt samarbejde

Via god fælles dialog, erfaringsudveksling og ikke mindst fokus på, hvad vi i fællesskab kan optimere, indkalder SKI derfor til en operationel workshop for deltagerene fra IKA's fokusgruppe indenfor E-handel, hvor Comcare naturligvis vil være repræsenteret. Formålet vil være at drøfte aktuelle udfordringer og videreudvikling, der skal sikre, at vi i fællesskab når i mål med størst muligt udbytte af samarbejdet om at kvalitetssikre E-katalogerne til gavn for SKI-brugerne.

Der vil bl.a. blive lagt vægt på følgende fokusområder: 

  • Markedsanalyse til konkret brug og handel på katalogerne
  • Operationalt arbejde med E-kataloger i SKI
  • Udfordringer i forhold til katalogkvalitetsmålinger

I det hele taget er målet at skabe dialog og finde løsninger på nogle af de udfordringer og efterspørgsler, der har været fra brugerne og leverandørerne, så vi i fællesskab kan lave det mest kompetente og brugervenlige system.

"Det har fra start af været intentionen at skabe en systemflade for brugerne såvel som leverandørerne, der forenkeler og optimerer processerne, så alle parter opnår størt mulig gavn af systemet. Integrationen mellem SKI og CC Management gør det muligt" udtaler Thomas Meijer, Projektleder, Comcare A/S.