Hvad søger du?

Ringkøbing-Skjern ønsker effektivt dataflow til SAS Institute og Indkøbssystem

Ringkøbing-Skjern er for nylig gået i drift med CC Management. De håber at denne løsning kan medføre både tidsmæssige og økonomiske besparelser, ved at effektivisere handlinger som kontraktstyring, priskontroller og varegodkendelser. CC Management skal fungere som bindeled mellem kommunens analysesystem fra SAS Institute og kommunens indkøbssystem.
07-11-2013

Om CC Management

CC Management håndterer de mange automatiske e-kataloger fra leverandørerne. Således undgår kommunerne at skulle håndtere disse manuelt i det enkelte indkøbssystem, men kan i stedet benytte CC Management platformen som er udarbejdet specifikt til dette formål. Dette medfører, at godkendelsesprocessen af varekatalogerne bliver væsentligt mere overskuelig og ligeledes letter arbejdsgangen, og derved sparer man i kommunerne en mærkbar mængde tid.

Forventet Udbytte

I Ringkøbing-Skjern Kommune forventer man at kunne lette den arbejdsgang, der er forbundet med at godkende varekataloger:

"Vi har behov for, at godkendelsesprocessen af nye varekataloger skal kunne glide meget lettere" udtaler Kell Christensen, der er udbudskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stig Larsen, Salgs - &Projektchef hos Comcare A/S, påpeger at flere kommuner har udtrykt et behov for at kunne lave en simpel og overskuelig priskontrol og godkendelsesproces, hvilket skabte et incitament til at udvikle dette nye modul:

"Vi har tidligere oplevet at kommunerne har efterspurgt et system hvor det er muligt at få en simplificeret godkendelsesproces. Vi ser frem til at få en evaluering af resultaterne og effekten af implementering af CC Management hos Ringkøbing-Skjern".

Effektiv Priskontrol

Med CC Management får man automatisk overført data fra kommunernes leverandører og direkte ind i maven på analysesystemet fra SAS Institute. Kell Christensen genkender denne udfordring og forklarer:

"Her i Kommunen ønsker vi, at kunne lave en priskontrol, som er enkel. Vi har ikke tidligere lavet priskontroller selv, det har simpelthen været for besværligt og uoverskueligt".

Med alle data fra leverandørerne i CC Management systemet samt mulighed for alle SKI aftaler, bliver det muligt og overskueligt at kunne udføre en priskontrol, der sammenligner de priser leverandøren har oplyst med den faktiske fakturering. Derved får man i kommunerne størst mulig udbytte af de analysesystemer, der anvendes. Denne priskontrol gør det derfor lettere at opdage eventuelle afvigelser. Faktisk kan risikoen for prisafvigelser mindskes med helt op til 70 %, hvis man anvender CC Management til håndtering af e-kataloger.

I Ringkøbing-Skjern Kommune håber man derfor på et positivt udbytte af implementeringen, og at der kommer et mere simpelt dataflow mellem kommunens leverandører samt SAS Institute og kommunens indkøbssystem.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Stig Larsen Salgs- & Projektchef, Comcare, tlf.: 2614 2828,
sl@comcare.dk

Kell Christensen Udbudskonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune, tlf.: 99741636, kell.christensen@rksk.dk