Hvad søger du?

Comcare tager næste skridt mod den bedste kundeservice

Hos Comcare er kunden centrum for alt, hvad vi gør, og vi søger hele tiden efter nye tiltag for at optimere processerne, så kunden får en god oplevelse, uanset hvad udfordringen kan være.
Vi ønsker en mere personlig kontakt til vores kunder, og det betyder, at kunderne nu i højere grad vil opleve at blive ringet op.
22-10-2018

Vi har igennem længere tid ønsket at give vores kunder en bedre sammenhæng i forløbet fra implementering til drift, og derfor har vi nu valgt at lægge vores Projekt- og Supportafdeling sammen til én ny afdeling med navnet Projekt & Kundeservice. Fremover vil det være med Charlotte Rugaard Nielsen i spidsen som ny afdelingschef.

Mere synergi

Tidligere havde vi en Projektafdeling, som tog sig af implementering af nye kunder, og derefter tog Support sig af den daglige servicering, men vi kan mærke, at det giver mere synergi, at de samme medarbejdere, som står for implementeringen også yder service over for kunderne efterfølgende. De har et indgående kendskab til kundens løsning og hverdag, og kan derfor hjælpe kunden endnu bedre på vej.

Personlig kontakt til kunderne

Den nye afdelingschef Charlotte Rugaard Nielsen udtaler ”Den største fordel er, at al den viden vi får i implementeringsfasen forbliver i afdelingen, og det gør mange ting nemmere og giver større sammenhæng i processen både for kunderne og for vores medarbejdere. Vi ændrer i øjeblikket en del ting i den måde, vi servicerer kunderne på, og på sigt skulle kunderne gerne mærke en forskel. Vi ønsker bl.a. en mere personlig kontakt til vores kunder, og det betyder, at kunderne nu i højere grad vil opleve at blive ringet op.”

Vidensdeling sat i system

”Generelt har vi fokus på den gode kommunikation, og arbejder kontinuerligt med at finde den bedste måde at håndtere vores kundeservice på. Vi har sat vidensdeling i system og sparrer løbende om kunder og sager, og hjælper hinanden med de mere komplekse udfordringer. På den måde sørger vi hele tiden for at holde os opdateret og vidensdele med hinanden.” siger Charlotte Rugaard Nielsen.

Den nye Projekt- & Kundeserviceafdeling startede den 1. september 2018. Vi glæder os til, at eksisterende og nye kunder får oplevelsen af at blive hørt og hjulpet endnu bedre end før og for alvor mærke, hvordan Comcare har taget næste skridt mod den bedste kundeservice i branchen.

Om Comcare A/S

Comcares mission er at gøre elektronisk samhandel mellem virksomheder og organisationer så gnidningsfri, effektiv og omkostningsbesparende som muligt. Vi hjælper vores kunder med at få det bedste udbytte af de digitale mediers muligheder. Hos Comcare lægger vi stor vægt på brugervenlighed, og vores agenda er derfor altid, at vores kunder opnår størst mulig tryghed i det daglige arbejde.