Hvad søger du?

Vidensbanken: Den vrangvillige slutbruger

Er måske slet ikke så vrangvillig alligevel. Langt de fleste finder lynhurtigt ud af, hvor nemt det er at handle i en e-handelsløsning, og bliver rigtigt begejstrede for at man kun skal logge ind ét sted.
Lad os blive de bedste sammen
08-06-2018

Det er oftest ikke af uvilje – selvom man godt kunne tro det - at der er nogen der hænger i bremsen og ikke rigtig kommer i gang. Der kan være flere barrierer som gør sig gældende, og hvis man er lydhør overfor disse, vil det blive nemt at få brugerne i gang med at e-handle. En barriere kan fx være at en bruger er en kapacitet på de gamle indkøbsprocesser, men pludselig befinder sig på samme læringsniveau som alle andre, og er det så muligt igen at blive en kapacitet?! Det er jo voldsomt utrygt at få den følelse, og så er det nok slet ikke så smart med alle de der IT-løsninger.

Det kan også være at man ikke e-handler privat, og så kan det virke overvældende at skulle e-handle på sit arbejde, da det kan være ret høje beløb der skal handles for. Men når vi borer lidt i det faktum at nogle ikke handler privat, så er det nok under 1% der aldrig har købt en flybillet, en rejse eller booket et hotelværelse på nettet. Den e-handelsløsning vi sælger og underviser i, er jo CCRakat og jeg vil vove den påstand at handle privat på nettet og handle i CCRakat har så mange lighedspunkter at, selvom man kun har handlet ganske lidt på nettet, så kan man også anvende CC Rakat uden videre.

En tredje barriere kan også være at det er nemmest at gøre det man plejer at gøre, og hvem kommer efter mig, hvis jeg går i Kvickly fremfor at bruge indkøbsløsningen. Den er sværere, og det er præcis derfor at vi i Comcare altid anbefaler at sørge for at gøre det nemt for brugerne, lytte til deres ønsker og forslag samt benytte målrettede beskeder som opfølgning på brugernes adfærd. Du vil måske støde på andre eller flere barrierer i din organisation, men hvis du er lydhør og genkender nogle af ovenstående barrierer, så er du allerede kommet langt med at øge e-handelsprocenten.

Af Charlotte Rugaard Nielsen, 
Projektchef - Teamleder,
Comcare A/S