Hvad søger du?

Vidensbanken: Hvad gør andre kunder?

Det spørgsmål, vi oftest får stillet som projektleder, er: ’Hvad gør andre kunder?’ Spørgsmålet opstår, når der skal træffes et valg, som har betydning for slutbrugeren.
Lad os blive de bedste sammen
18-05-2018

Som projektleder lægger vi op til, at så mange strategiske beslutninger tages så tidligt i implementeringsprojektet, som overhovedet muligt. Men det kan alligevel ikke undgås, at visse beslutninger skal træffes undervejs i projektet. Og når den situation opstår, bliver der skelet til os i håb om, at vi kan give det endegyldige svar.

Men faktum er, at selvom vi har implementeret vores løsninger igennem årene hos mere end 100 kunder, så er alle kunder unikke. Enten i form af, hvordan man har valgt at organisere sig, i områder og ledelse, men også i form af ressourcer (tid og manpower), hvilket gør, at vi ikke bare kan trække den samme løsning ned over alle kunder.

Det ville naturligvis være det absolut nemmeste, at køre en fuldstændig standard på alle kunder, og det gør vi også dér, hvor det giver mening. Men spørgsmål, som fx skal slutbruger kontere selv, skal alle have mulighed for at handle eller hvad skal tærskelværdien være for et fakturamatch? Og sidst men ikke mindst, skal der være loft for, hvad der må handles for, samt hvem skal brugerstyre? er spørgsmål, hvis svar – på tværs af alle vores kunder – er så uendeligt forskellige.

Jeg vil gerne dele med jer, at det faktum, at I er så unikke og forskellige, også er det, der gør det så uendeligt interessant at være projektleder. Og som projektleder lægger vi os i selen for at anbefale jer den bedste løsning. Det betyder, at vi nogle gange, har mange dialoger med forskellige mulige scenarier i gang med jer, hvilket gør, at vi bliver de bedste sammen.

Af Charlotte Rugaard Nielsen, 
Projektchef - Teamleder,
Comcare A/S