Hvad søger du?

Nye kræfter i bestyrelsen

Vi byder velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, som med hver deres tunge erfaring og kompetencer skal bidrage til vækst, sparring og strategisk forretningsudvikling – ikke mindst i forbindelse med ekspansionen til det private marked med vores nye RakatX platform.
"Jeg har derfor fundet det helt naturligt at takke ja til tilbuddet om en plads i bestyrelsen, da jeg kender virksomheden og dens ledelse særdeles godt." - Walther Rebernik
07-02-2020

Christian Thomsen, 46, har en teknisk baggrund som Cand Scient i Datalogi og har en stilling som Business Unit Director i Lyngsoe Systems A/S. Christian har de sidste 20 år arbejdet med strategisk ledelse i forskellige IT- virksomheder med fokus på offentlige eller halvoffentlige institutioner i ind og udland. Hans fokus hos Comcare A/S vil være forretningsudvikling og vækst. 

Christian udtaler:
”Jeg kender Comcare fra min tid i KMD, hvor jeg indgik samarbejdsaftalen mellem KMD og Comcare tilbage i 2014, der gav KMD mulighed for at tilbyde deres kunder Comcares løsninger. Jeg har igennem dette samarbejde et godt kendskab til Comcare som virksomhed og er glad for kunne bidrage til Comcares videre rejse gennem bestyrelsesarbejdet.”

Walther Rebernik, 47, advokat og partner i Nordia Law Advokatfirma har gennem sit virke som advokat rådgivet en lang række danske og udenlandske virksomheder inden for de klassiske erhvervsretlige discipliner med særlig fokus på immaterielle rettigheder.

 Walther udtaler:
”Jeg har været advokat for Comcare A/S i en længere årrække, har ført sager for selskabet, deltaget i kontraktforhandlinger, ligesom jeg har arbejdet med sikring af selskabets immaterielle rettigheder. Jeg har derfor fundet det helt naturligt at takke ja til tilbuddet om en plads i bestyrelsen, da jeg kender virksomheden og dens ledelse særdeles godt. Jeg ser frem til arbejdet i bestyrelsen og til at drive Comcare fremad mod nye markeder”.

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.