Hvad søger du?

Om Comcare

Et af de vigtigste parametre i Comcare er, at vores medarbejdere finder glæde og tilfredsstillelse ved deres arbejde. Vi tror på, at tilfredse medarbejdere yder den bedste indsats over for vores kunder.

 

Historik

Comcare så for første gang dagens lys i 1998 i nogle beskedne lokaler i Roskilde. Firmaets første store opgave var at udvikle et elektronisk katalogsystem til Roskilde Amt. Systemet fik titlen Rakat; "Ra" for Roskilde Amt, "kat" for katalog. Roskilde Amt var lige fra begyndelsen meget begejstret for systemet, der var blevet udviklet i tæt samarbejde med de forskellige brugere i amtet. I løbet af de følgende år videreudviklede og forbedrede Comcare Rakat og dets funktionaliteter. Samtidig blev Comcare kontaktet af flere og flere offentlige og private virksomheder, der på Roskilde Amts anbefalinger efterspurgte et lignende system. Det blev til adskillige projekter, der hver især bar præg af at være tilpasset og skræddersyet til hver enkelt virksomhed.

Comcare voksede i takt med denne efterspørgsel, kundekredsen blev stødt udvidet og vi begyndte samtidig at udvikle andre systemer til elektronisk handel og fakturabehandling, der alle er baseret på Microsoft-teknologi. Comcare er i dag markedsledende indenfor e-handelsløsninger til det offentlige, samt håndtering af e-kataloger mellem leverandører og det offentlige. Og vi har mod på meget mere...

Vi har hovedsæde i Ørestaden, men vores produkter og medarbejdere er at finde i alle ender af landet, da vi sætter en ære i at nå helt ud til vores kunder med den vejledning og support, det kræver at pleje godt samarbejde.

Værdier

Ærlighed - Vi er åbne og ærlige mennesker, både over for hinanden, over for vores kunder og om vores produkter og ydelser.

Loyalitet - Vi står sammen skulder ved skulder og kæmper sammen som et team, også når der opstår uoverensstemmelser. Loyalitet er desuden vigtigt for os, da det især er uvurderlig loyalitet og tillid vi møder fra vores trofaste kunder.

Engagement - Vi brænder for det vi laver, og vi gør, hvad vi kan for at fremkalde det bedste i os selv og vores kunder.

Kultur

Vi har en åben arbejdsplads, hvor initiativ og gode idéer giver stor medindflydelse og hvor, du som medarbejder kan være med til at skabe din egen arbejdsplads, opgaver og udfordringer. Vi tror på at åben dialog, god feedback og tillid er med til at skabe god trivsel på arbejdspladsen! 

Vækstmål

Med stadig udvidelse af medarbejder- og produktporteføljen har vi store ambitioner for fremtiden og om at fortsætte vores kraftige vækst. Hos Comcare hopper vi højt, og vi vil gå langt for at nå vores fulde potentiale, så vi kan opfylde de mål og drømme vi selv sætter, såvel som dem vores kunder måtte have.