IMPLEMENTERING

Når vi implementerer hos vores kunder, sørger vi for at gennemgå alle faserne i projektet, og starter med at forventningsafstemme hele processen fra start til slut.

Vores afdeling Product Delivery sørger for at igangsætte de nødvendige forberedende aktiviteter, og klargøre idriftsættelsen og klæde de involverede medarbejdere rigtig godt på.

Hvordan forløber en implementering?
Implementeringsforløbet består af interne projektdage, teknisk opsætning, en række workshops, forberedelsestid, løbende opgaver og statusmøder.

For at komme godt i gang med jeres nye RakatX løsning skal I, sammen med os, igennem disse trin:

 • Teknisk opsætning
 • Workshops med grundig undervisning i løsningen
 • Etablering, analyse, design, klargøring og test
 • Idriftsættelse
 • Projektafslutning og overdragelse
 • Forankring i organisationen

Vi evaluerer ved alle møder for at sikre fastholdelse af aftalegrundlaget og kvaliteten af hele leveranceforløbet. I projektets emnelog noteres alle spørgsmål, uafklarede punkter, aftalte ændringer samt fremadrettede opgaver.

Gennem hele forløbet er I tilknyttet den samme projektleder hos Comcare, så I trygt og sikkert kommer gennem projektet sammen med en, som kender jer og jeres organisations behov.

Jeres bidrag til implementeringen

Vores erfaring er, at hvis man skal have et godt og problemfrit implementeringsforløb som muligt, kræver det at begge parter gør en indsats og har et tæt samarbejde. Derfor skal I, som kunde, også på banen.

Vi forventer af dig og din organisation, at:

 • I afsætter tid af til forberedelse og diverse opgaver
 • I afsætter ressourcer af både i form af medarbejdere og kompetencer til implementeringen
 • I har fastlagt en handleplan for udrulningen og anvendelsen af løsningen
 • I har lagt en strategi for anvendelse af den givne løsning
 • I har uddelegeret roller og ansvarsfordeling til de forskellige medarbejdere
 • I samarbejder tæt og på tværs af jeres interne afdelinger

 

Efter endt forløb
Efter endt implementering overtager vores Customer Care al teknisk support og kundeservice henvendelser. Product Delivery og Customer Care arbejder tæt sammen og al relevant information overdrages til Customer Care efter endt implementering, så vi sikrer os, at de kan yde jer den bedste support og kundeservice.

Læs mere om vores udviklingsafdeling